تفکر انتقادی و تفکر خلاق

می خواستم بدانم منظور از عمودی بودن تفکر انتقادی و افقی بودن تفکر خلاق چیست؟

#تفکر خلاق#تفکر خلاق#تفکر انتقادی#عمودی#افقی

yas (امتیاز: ۸) -
۷ آبان ۱۳۹۳

تفکر انتقادی تفکر تحلیلی است، یعنی موضوع را می‌شکافد، اجزای آن را دانه‌دانه می‌سنجد و در ادامه شیوهٔ ترکیب آنها را وارسی می‌کند. تفکر عمودی به دنبال راه حل است و به زوایای جانبی یک مسأله نمی نگرد اما تفکر افقی و خلاق در پی راه حل های جدید و بدیع و نگریستن به زوایای مسأله است.

دبونو صاحب نظريه ي تفکر جانبي یا افقی و ابداع کننده ي اين اصطلاح، اعتقاد دارد که تفکر جانبي نوعي تفکر است که با خلاقيت رابطه اي بسيار تنگاتنگ دارد. به عقيده ي وي اين تفکر نوعي انديشيدن به مسئله و نگريستن به جنبه ها و زواياي گوناگون آن است که مي تواند منجر به ايجاد ايده هاي جديد گردد. دبونو تفکر جانبي يا تفکر افقي را در کنار نوع ديگري از انديشيدن که تفکر عمودي ناميده مي شود، قرار مي دهد. تفکر عمودي همواره در پي کشف تنها راه حل صحيح مسئله حرکت مي کند. تفکر عمودي انتقادي و قضاوتگر است، در صورتي که تفکر جانبي مولد و خلاق مي باشد. دبونو تفکر جانبي را قابل تعميم و تمرين مي داند و اظهار مي دارد همان گونه که کسب مهارت در رياضيات ميسر است، فراگرفتن مهارت در تفکر جانبي نيز امکان پذير مي باشد

1
0

Machiavelli (امتیاز: ۱۴۱) -
۹ دی ۱۳۹۳

من در این دوره شرکت نکرده ام ولی با توضیحاتی که yas داد احتمالا

1

تفکر عمودی احتمالا همان هوش و توانایی حل مساله است .  در حل مساله به کمک هوش، برای هر مساله یک پاسخ صحیح وجود دارد .

مثل آزمون های مدرسه

** هوش، تا حد زیادی ارثی است.

*** شاگردهای ممتاز، اغلب ضریب هوشی بالایی دارند

2

و تفکر افقی  احتمالا همان تفکر خلاق است . در تفکر خلاق، پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد.

مثال: با یک آجر چه میشود کرد ؟

جواب: گذاشتن لای در برای اینکه باز بماند، زدن دیگران ! ، میشود آن را خورد کرد و با خاکه ی آن نوشت "ببخشید" ! و...

***تفکر خلاق، با تمرین، گسترش می یابد

**فلاسفه، دانشمندان، هنرمند ها از کسانی هستند که خلاقیت بالایی دارند.

0
0