تکنیک های خلاقیت

در سر فصل های  ارائه شده  در قسمت تکنیک های خلاقیت از روش TRIZصحبتی به میان نیامده بود جا داشت اشنایی مقدماتی با این دانش قرار داده میشد.

#خلاقیت

Milad (امتیاز: ۵۱) -
۶ آذر ۱۳۹۲

TRIZ یعنی چی؟ چه ربطی به خلاقیت دارد؟

0
0

یاسمین (امتیاز: ۲۰۷) -
۶ آذر ۱۳۹۲

همان طور که میلاد میگه چه ربطی به خلاقی داره؟

0
0