ساخت Databases

سلام برای ایجاد دیتابیس در WampServer غیر فعال است

#WampServer

فرهاد (امتیاز: ۱۱۰) -
۲۱ آبان ۱۳۹۳

نسخه WampServer که نصب کردید چند است ؟

0
0