مشکل نمایش کدهای php در متن ایمیل دریافتی

مثال‌ها و کدهای php در درس اول اشکال دارد و کلماتی از این کدها جابه‌جا نمایش داده می‌شوند. (مانند وقتی که یک متن دوزبانه را چپ به راست نمایش می‌دهیم وبه هم می‌ریزد.)

#php1

عین. قاف. (امتیاز: ۶) -
۲۴ بهمن ۱۳۹۳

مثال: 

print 'درود'; //کلمه درود را چاپ می کند

البته کد برای استفاده مشکلی ندارد و مشکل از نمایش است 

ولی با توجه به هدف آموزشی متن بهتر است مشکل حل شود یا دست‌کم در ابتدای درس توضیح داده شود

2
0