درس هفتم درباره توابع

سلام به همگی: در درس هفتم پی اچ پی جای که نوشته شده توابع با پارامتر پیش فرض درنوشتن تابع فکر کنم اشتباه تایپی صورت گرفته .

#توابع#پارامتر پیش فرض