فعال کردن ومپ سرور

سلام

ومپ سرور را نصب کرده ام ولی آیکن آن در تسکبار قرمز یا نارنجیه و سبز نمیشه

پورت اسکایپ را هم تغییر دادم

 اینم عکس از وضعیت پورت 80

#php