جلوگیری از نمایش تبلیغات

با سلام

در درس سوم درسنامه در مورد جلوگیری از نمایش تبلیغات در بخش Overviwe تنظیمات صحبت شده در صورتی که من هیچ گزینه ای برای این مورد ندیدم و در حال حاضر از افزونه Ad block plus استفاده میکنم. اگر از دوستان کسی در این مورد چیزی میدونه لطفا با بقیه به اشتراک بزاره

#یوتیوب