زمان آزمون

می خواستم بدونم زمان امتحان چگونه است! آیا پایان دوره یک آزمون از همه درسنامه ها برگزار میشود یا بعد از هر درسنامه باید آزمون داد؟ امتحان چگونه برگزار میشود؟ سوالات به ایمیل ارسال میشود یا باید به سایت مراجعه کرد؟

#سوال در مورد زمان و روش امتحان