تمرکز بر متن با زبان خارجی

سلام 

بنده دانشجوی حقوق هستم و به زبان دوم درس می خوانم، تمرکز بر روی متنی که می خوانم برایم سخت است اگر راه حل خاصی برای تمرکز بر متون خارجی داشته باشید ممنون می شوم که راهنمایی ام کنید.

در ضمن حجم درس ها خیلی زیاد است و من باید تمام جزوه درسی را که گاهی اوقات تا 120 صفحه هم می رسد را حفظ کنم و این کار برایم مشکل است، اگر در این زمینه نیز راهنمایی داشته باشید ممنون می شوم.

#3