روشهای تمرکز در مطالعه

تفاوت بین "مطالعه با فاصله و برنامه ریزی شده " و روش "بند به بند" چیست؟ توضیحات هر دو روش در متن درس به نظر من تفاوت چندانی با هم ندارد. لطفاً در صورت امکان در این خصوص توضیح بدهید.

#تمرکز#مطالعه

Seifinia (امتیاز: ۴۶۸) -
۸ فروردین ۱۳۹۳

در روش بند به بند تاکید بر نکته‌برداری است و اینکه این یادداشت‌ها در آینده هم قابل استفاده است.

1
0