فاصله زیاد ارسال دروس

من چند دوره ی دیگر درسنامه را هم شرکت کردم اول اینکه از این طرح جالبتون خیلی خیلی تشکر می کنم، بسیار مفید است. اما اشکالی که به خصوص در این درس به ذهنم می رسد اینکه، زمان بندی ارسال این درس به دلیل ماهیتی که دارد باید با سایر دروس متفاوت باشد. یادگیری نرم افزار و بخصوص طراحی وب باید مستمر و با مراحل با فاصله کم از هم انجام شود. این نوع ارسال دروس خسته کننده و کسل کننده است و باعث کاهش راندمان دوره می شود.

اگر امکان دارد لطفاً رسیدگی کنید.

با تشکر

کلهر

#وردپرس سایت طراحی