درس سوم و چهارم

سلام.

من تمام مراحل درس سوم و چهارم به دقت انجام می دم اما فقط با پیغام  زیر مواجه می شم.

پوسته‌های خراب

پوسته‌های زیر راه‌اندازی شده‌اند ولی ناقص هستند. پوسته‌ها باید یک شیوه‌نامه و یک قالب داشته باشند.

نامتوضیح 
Darsnamehپوسته گم شده.پاک کردن

 

 

#سوال درمورد درس سوم و چهارم طراحی پسته در ورد پرس