فرآیند رسمی چاپ و نشر در ایران'

چیزی که به صورت دیگر نیز در جریان است به این طریق هست که، شما می‌توانید با سرمایه خودتان برای چاپ با ناشر توافق کنید در نتیجه قسمت 1 و 2 حذف شده و بلافاصله با مسئولیت خودتان جهت گرفتن شابک و مجوز به مراجعه ذی‌صلاح کتاب توسط ناشر معرفی می‌شود.


#نشر#کتاب#شابک#ناشر#چاپ#ارشاد#مجوز

akbar (امتیاز: ۲) -
۶ فروردین ۱۳۹۳

 بلی. این امکان وجود دارد . ولی دیگر با ناشر طرف نیستید. آنچه می ماند و با شما توافق می کند ناشر نیست. حق العمل کاری است که دلالی می کند. اینجا دیگر مولف یبه عنوان ناشر- مولف مطرح است

. اینجا صورت قضیه نشر فرق می کند. مولف مسئول فروش و کلیه سود و زیان فرایند تولید و نشر است. ناش همانند پیمانکار ارشاد استا کعه در قبال دریافت وجهی موجوز و شابمک و فیپا را به مولف می دهد. همین. این یک فرایند عادی نیست و درست نیست به عنوان یک شکل کلاسیک مطرح شود.

0
0