بدهكار وبستانكار

بدهكار وبستانكار در مطلب اموزشي كاملا مفهوم نيست ايا روش ديگري براي بيان مطلب وجود ندارد؟

#حسابداري

احسان (امتیاز: ۶) -
۱ شهریور ۱۳۹۳

دوست عزیز شما از طریق تاپیک زیر جواب سوالتون رو دنبال کنید :

http://www.porseshkade.com/topics/923/1049

0
0

احسان (امتیاز: ۶) -
۱ شهریور ۱۳۹۳

ما برای اینکه کامل با مفهوم بدهکار وبستانکار آشنا باشی باید با جدول تی (T) آشنا باشی

این جدول برای بررسی اثر هر معامله بر روی اجزای فرمول حسابداری بکار میره یعنی فرض کنید به یه معامله‌ای انجام میدیم بعد میایم برای این معامله جدول تی رو میکشیم که بفهمیم اجزای معادله حسابداری یعنی دارایی و سرمایه و بدهی چه تغییراتی درش رخ داده

حالا تو این جدول همیشه بدهکار رو سمت راست مینویسن و بستانکار رو سمت چپ .. این اولین تعریف از بدهکار و بستانکاره

0
1

محمودرضا صحراگردزاده (امتیاز: ۸) -
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

دست عزیز سلام

دوست گرامی قبل از توضیح بحث بهتر است ابتدا با معنای بدهکار و بستانکار آشنا بشیم

به نظر شما بدهکار و بستانکار به چه معنی است

اگر این سوال را از دوستان ، آشنایان و سایرین بپرسین دو دسته حواب خواهید شنید

دسته اول کسانی هستند که اطلاعات حسابداری ندارند و دسته دوم عزیزانی هستند که دارای اطلاعات حسابداری هستند

دوستانی که فاقد اطلاعات حسابداری هستند ، در پاسخ به سوال یاد شده همان مفهوم طلبکاری و بدهکاری را بیان میکنند ولی در ادبیات و دایره المعارف حسابداری مفهوم بدهکار و بستانکار عملا چنین چیزی نیست

در حسابداری بدهکار و بستانکار هیچ مفهوم خاصی ندارند و صرفا به معنی افزایش و کاهش به کار می روند . اینکه کدام یک معنای افزایش و کدامیک معنای کاهش میدهند ، ثابت نبوده و عملا هر دو عبارت بدهکار و بستاتکار در در هر دو مفهوم افزایش و کاهش به کار می روند

اما اینکه چه وقت و چه زمانی بدهکار و بستانکار به چه معنی به کار روند بستگی به ماهیت حسابها دارد

دوست عزیز در حسابداری به طور کلی ما پنج گروه حساب داریم .

دارایی

بدهی

سرمایه

درآمد

هزینه

همانطور که میدانیم معادله اساسی حسابداری به شکل زیر است :

دارایی = بدهی + سرمایه

همچنین ما میدانیم که هزینه کاهش دهنده سرمایه و درآمد افزایش دهنده سرمایه است . با بسط معادله اساسی حسابداری می توانیم این رابطه را به شکل زیر داشته باشیم

دارایی = بدهی + سرمایه + درآمد - هزینه

با انتقال هزینه به سمت راست معادله خواهیم داشت :

دارایی + هزینه = بدهی + سرمایه + درآمد

در این رابطه توجه داشته باشید دارایی و هزینه یک سمت رابطه و بدهی ، سرمایه و درآمد در سمت دیگر تساوی هستند از اینرو کاملا روشن هست که قواعد این دو دسته عکس هم میباشند .

دوست گرامی به طور کلی در سمت راست تساوی یعنی برای گروه داریی و هزینه عبارات بدهکار و بستانکار طبق قرارداد و مفروضات حسابداری مفاهیم زیر را خواهند داشت :

بدهکار = افزایش

بستانکار = کاهش

همانطور که گفته قواعد حاکم بر دو طرف رابطه عکس هم هستند از اینرو در سمت چپ تساوی یعنی برای گروه بدهی ، سرمایه و درآمد عبارات بدهکار و بستانکار طبق قرارداد و مفروضات حسابداری مفاهیم زیر را خواهند داشت :

بدهکار = کاهش

بستانکار = افزایش

پس به طور خلاصه میتوان گفت

بدهکار و بستانکار یعنی افزایش یا کاهش

برای گروه دارایی :

بدهکار = افزایش

بستانکار = کاهش

 

برای گروه هزینه :

دهکار = افزایش

بستانکار = کاهش

 

برای گروه بدهی :

بدهکار = کاهش

بستانکار = افزایش

 

برای گروه سرمایه :

بدهکار = کاهش

بستانکار = افزایش

 

برای گروه درآمد :

بدهکار = کاهش

بستانکار = افزایش

 

نکته : دوستان عزیز این نکته را میخوام به شکل سوالی خدمتون عرض کنم . در خیلی از مصاحبه های استخدامی این سوال و سوالات مشابه آن بارها مورد پرسش قرار گرفته است .

سوال اینه : در معادله اساسی حسابداری (داریی = بدهی + سرمایه) ، چرا بدهی قبل از سرمایه آورده شده است ؟ توجه کنید دوستان که معادله اساسی حسابداری باید از سمت راست خوانده شود ؟

پاسخ :

دوستان عزیز به این علت است که به طور ضمنی اشاره شود که همواره حقوق طلبکاران و اعتباردهندگان بر حقوق مالکان شرکت ارجحیت داده میشود .

0
0