مشکل در قسمت فرستادن دوباره آزمون درس پنجم

ببخشید فورمه آزمون درس پنجم حسابداری رو که برایم فرستادید رو بعد از پاسخگویی هر چی فرستادم نشد.امیدوارم که در این قسمت بنده را راهنمایی نمایید.

با تشکر از تمامی دست اندرکاران این سایت.

#مشکل در مورد فرستادن آزمون