در ترازنامه اطلاعات مربوط به منابع، تعهدات اقتصادی و حقوق مالی صاحبان سرمایه گزارش داده می‌شود

من چون رشتم چیز دیگریست و علاقمند به حسابداریم شدیدا. بنابراین مفهوم این جمله رو نفهمیدم. منظور از منابع تعهدات اقتصادی و حقوق مالی صاحبان سرمایه چیست.

ممنون از سایت بسیار عالی و کاربردیتون

#سوال

محمودرضا صحراگردزاده (امتیاز: ۸) -
۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سلام دوست عزیز

خوبین شما

دوست عزیز در حسابداری منظور از منابع ، تمام دارایی هایی است که شرکت در جهت تداوم فعالیت در اختیار دارد .

شرکتها منابع (داراییهای) خود را از دو طریق تهیه میکنند

1) سرمایه مالکان : روش اول در جهت تهیه منابع مورد نیاز شرکتها از طریق سرمایه گذاری خود مالکان می باشد که بدان سرمایه مالکان یا حقوق مالی صاحبان سرمایه میگویند ، پس منظور از حقوق مالی صاحبان سرمایه ، سرمایه مالکان است .

2) از طریق قرض گرفتن (ایجاد بدهی) : همانطور که میدانیم سرمایه مالکان محدود است و ممکن است که مالکان نتوانند با سرمایه محدود خود ، تمام منابع (دارایی) شرکت را تامین کنند و لذا در چنین شرایطی شرکتها مجبور میشوند تا با ایجاد بدهی و تعهد نسبت به تسویه آن در آینده ، منابع خود را فراهم نمایند . پس منظور از تعهدات اقتصادی ، همان بدهی های شرکت است .

دوست عزیز یک نکته : در حسابداری هر حسابی که تعهدی بر عهده شرکت ایجاد کرد ، یک بدهی می باشد .

همانطور که گفته شد در حسابداری دارایی های یک شرکت (منابع) از طریق سرمایه مالکان (حقوق صاحبان سرمایه) و بدهی (تعهدات شرکت) بدست می آید . پس می توان به اختصار گفت که دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

این همان معادله اساسی حسابداری است .

ترازنامه چیزی جز معادله اساسی حسابداری نیست

در ترازنامه دارایی ها در یک طرف آن ، بدهی ها و سرمایه مالکان نیز در طرف دیگر قرار میگیرد .

دوست عزیز اما حالا یک سوال

چرا در ترازنامه بدهی ها بالاتر از سرمایه قرار میگیرد ؟

جواب : چون با این عمل به طور ضمنی اشاره میکنیم که حقوق طلبکاران و اعتباردهنگان شرکت (بدهی ها) بر حقوق مالکان شرکت ارجحیت دارد و در زمان ورشکستگی ابتدا بدهی ها تسویه میکنند و چنانچه چیزی باقی ماند ، مالکان بین خود تقسیم می کنند .

یاعلی

0
0