درخواست نرم افزار MATLAB

آیا نرم افزار MATLAB رو برای دانلود در اختیار کاربران درسنامه قرار می دهید؟

با تشکر از شما
##MATLAB